Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta. 2018!
 • In flames t shirt - Hur länge föräldrapenning

  by

  att barnet börjat förskolan, t ex för att kunna förlänga semestrarna framöver. Resterande 90 dagar får ni ersättning på lägstanivå i nuläget (2018) 180 kr per dag. Ansök

  om partiell föräldrapenning i e-tjänsten. Har ni gemensam vårdnad om barnet har ni båda rätt till 240 dagar med föräldrapenning. I ett drygt halvår. Det finns inget lagstöd för att betala ut barnbidrag till den gode mannen. Det innebär att föräldrapenning inte kan beviljas för längre tid tillbaka än 90 dagar räknat från det att ansökan kom. De här reglerna gäller för de första 180 dagarna. Om du arbetat tidigare får du i regel en föräldrapenning som grundar sig på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst).

  Eller annan vårdnadshavare för att kunna vara hemma med sitt lilla barn. När barnet är fött och den andra föräldern så småningom vill ta ut föräldrapenning. Kanske har ni möjlighet att leva lite billigare springa om någon av er är hemma. De gamla reglerna ledde till att det uppstod en överkompensation i förhållande till det behov av ledighet och ersättning som föräldrar med äldre barn har. I maj 2017 beslutade riksdagen om en begränsad föräldrapenning för nyanlända med barn över ett. Om ni har gemensam vårdnad kan inte den ena föräldern ta ut alla föräldrapenningens 480 dagar. Eller jobba lite extra hemifrån när barnet blir större. Så ansöker du om föräldrapenning, ledighetens längd, inte bara biologiska föräldrar kan få föräldrapenning. Dvs, partiell föräldrapenning betalas för högst 158 vardagar. Föräldrapenning får mamma, pappa, föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare.

  Hur många dagar med föräldrapenning får jag?Om ni är två föräldrar som ska dela på dagarna.Anmäl tillfällig föräldrapenning Tips!

  Hur länge föräldrapenning

  Det är också praktiskt viktigt att titta på vad arbetsgivaren har för utfyllnadsavtal och hur länge de gäller. Får ni tvillingar eller ännu fler barn får ni vara hemma samtidigt under en längre tid. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga. Normalt är det barnets föräldrar eller förordnad vårdnadshavare som får föräldrapenningen.

  Under 390 av dagarna med föräldrapenning får ni ersättning på sjukpenningnivå.Den eller de som tar emot ett barn för adoption har också rätt till sådan ersättning.Ansök om partiell föräldrapenning senast en månad innan föräldrapenningsperioden börjar.